Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

THƯƠNG

Lâu lắm rồi, hôm nay mình mới vào trở lại căn nhà này, nơi mà bạn hiền Xuân Hồ lọ mọ copy từng bài sang hộ mình. Hôm nay hẹn ghé đón bạn, nhưng mệt không nhắc nổi mình lên. Hơn 3g, các con và cháu nội qua thăm. 7 giờ, chưa xong bữa tối đã có điện thoại réo cho công việc. Trăn trở mãi không ngủ được.
Vào nhà em. Đọc mà xót tận đáy lòng. Không biết nói gì. Thương em lắm....